Translate

divendres, 29 d’abril de 2016

ser SESENTON : No hi ha govern al Reino de España pero si continu...

ser SESENTON : No hi ha govern al Reino de España pero si continu...:    https://sites.google.com/site/ainvertirenorientarte/Taller ILP

Coneixer el contingut de la llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents pe a afrontar l'emergència en l'ambit de l'habitatge i la pobresa energètica amb orientació a la seva aplicació practica en els casos que arribin a les PAH. Conèixer els nostres drets i les obligacions que tenen les entitats bancaries, subministradores i Administració en la nova llei