Translate

dimarts, 21 de juny de 2016

La Ruta de El Despertar

el dret de totes les Persones a desenvolupar el seu Potencial. El Qorner de El Despertar : El Calendari de La Ruta de El Despertar en les Bib...

Missió.-  facilitar eines per desenvolupar el dret de totes les persones a assolir el seu potencial
Animem promovem una millor actitud davant   el dret de totes les persones a desenvolupar tot el seu potencial i posem a la seva disposició eines, experiències i coneixements ...


dimecres, 1 de juny de 2016

Ocupació 100 una meta engrescadora i que desperta el potencial de les persones

Ocupació 100 una meta engrescadora
Ocupació 100 una meta engrescadora i que desperta el potencial de les persones


la Ruta de les comunicadores en primavera

ser SESENTON : la Ruta de les comunicadores en primaveraQuitCAT


Auditar/OS amb AuditaT

Googlegar/OS con GooglegaT Revitalizar/OS con RevitalizaT

Una nube espais per compartir, per impulsar, per facilitar a petites i mitjanes organitzacions el transit als nous models que la crisis econòmica está demandant.